Kázne z mesta „Martin“

Cirkev v Martine

Profil zboru na Milosť TV:

Kresťanské spoločenstvo Martin

Aktuálne info o dianí v zbore v Martine na webe:

http://martin.milost.sk

MTV:

Napíš nám:

Twitter: