Podpor Milosť TV

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

(Ján 14,6)

Používaš PAYPAL?

Podpor prácu a prevádzku MTV pravidelnou sumou 5€ mesačne (Subscribe)
alebo ľubovoľným jednorázovým darom (Donate).


Slovensko

Podpor prácu a prevádzku kresťanskej televízie Milosť TV
akoukoľvek sumou na číslo účtu

SK8411000000002924848916

(Tatrabanka, a.s.)

Česká republika

Pre dary z Českej republiky použite prosím
číslo účtu 4012250275/7500 (Československá obchodní banka, a. s.) a do poznámky uveďte „MTV“Podpor MTV pravidelným darom

MTV:

Napíš nám:

Twitter: